NYBYGGNATION

RENOVERING

INREDNING

Detta är det lilla företaget med den stora kunskapen, specialiserat på arbeten på er villa, lägenhet mm. 
Vi utför reparationer, tillbyggnader och nybyggnader. 

Pontus K Bygg AB
Förmansgatan 11
 456 32 Kungshamn
0704-735336 

pontus@pontusbygg.se